Tungkol sa pagdating ng mga espanyol dating man involved in alcoholics anonomys

''Ang Proklamasyon ng Kalayaan sa Kawit, Cavite'' Noong ika-5 ng Hunyo, 1898, nagpalabas si E.

Aguinaldo ng isang dekreto na nagtatakda sa ika-12 ng Hunyo bilang araw ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas bilang isang nagsasariling bansa.

Dito ipinahayag ng Katipunan ang simula ng pakikipaglaban sa mga Kastila upang makamit ang kalayaan ng bansa.

tungkol sa pagdating ng mga espanyol-25tungkol sa pagdating ng mga espanyol-24

Para sa nasabing okasyon, kinomisyon ni Aguinaldo si Julian Felipe, isang tanyag na kompositor sa Cavite, na lumikha ng magiging pambansang awit ng Pilipinas.Sa kauna-unahang pagkakataon, sa araw ring iyon, ang pambansang watawat, na ginawa pa ni Marcela Agoncillo sa tulong nina Lorenza Agoncillo at Josefina Herboza de Natividad, ay iwinagayway habang pinatutunog sa publiko ang panmbansang awit ng Pilipinas Ang Saligang Batasng Pilipinas o Konstitusyon ng Pilipinas (Ingles: Constitution of the Philippines) ang kataas-taasang batas ng Pilipinas.Ang kasalukuyang Saligang Batas ay ipinagtibay noong ika-2 ng Pebrero 1987 sa isang plebisito kung saang higit sa 3/4 o 76.37% ng mga humalál (17,059,495 ) ang sumang-ayon dito, laban sa 22.65% (5,058,714) na bumoto tutol sa pagpapatibay nito.Noong ika-11 ng Hunyo, natapos ni Felipe ang komposisyon at pinamagatan niya itong "Marcha Nacional Filipina".Noong ika-12 ng Hunyo, 1898, ipinahayag ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas sa Cavite el Viejo (ngayon Kawit).

Leave a Reply